• 1. Borang Soal Selidik Kehilangan Pasport Malaysia (IM.42C), bagi kes hilang.
 • 2. Kad Pengenalan.
 • 3. Sijil Kelahiran / Borang H (jika lahir di Luar Negara).
 • 4. Sijil Warganegara, jika berkenaan.
 • 5. Salinan Pasport Malaysia hilang (jika ada).
 • 6. Laporan Polis yang telah disahkan bagi kes hilang secara online di link berikut:-
  www.immobilise.com
  www.reportmyloss.com
 • 7. Laporan Bomba, jika kehilangan akibat kebakaran.
 • 8. Surat pengesahan banjir dari Pihak Berkuasa Tempatan, jika kehilangan akibat banjir.
 • 9. Sijil Perakuan Cemas berserta laporan dari Pejabat Imigresen Lapangan Terbang (jika kehilangan berlaku di Luar Negara).
 • 10. Surat pengesahan taraf, jika pemohon bertaraf penduduk tetap di luar negara.
 • 11. Surat pengesahan bekerja daripada majikan, jika berkaitan.
 • 12. Surat pengesahan / tawaran belajar di luar negara, jika berkaitan.
 • 13. Sijil Perkahwinan / Surat Cerai, jika di bawah 18 tahun dan telah berkahwin.
 • 14. Lain-lain dokumen yang difikirkan perlu.

PERINGATAN

 • Urusan hanya pada waktu pejabat sahaja.
 • Pemohon hendaklah hadir sendiri. Permohonan melalui pos tidak akan dilayan.
 • Semua dokumen ASAL hendaklah DIBAWA bersama ketika mengemukakan permohonan
 • Keputusan permohonan kehilangan passport akan dimaklumkan dalam tempoh LIMA (5) HARI BEKERJA dari tarikh permohonan selaras dengan Piagam Pelanggan.
 • 1. Borang Soal Selidik Kerosakan Pasport Malaysia (Imm.71), bagi kes rosak.
 • 2. Kad Pengenalan.
 • 3. Sijil Kelahiran / Borang H (jika lahir di Luar Negara).
 • 4. Sijil Warganegara, jika berkenaan.
 • 5. Salinan Pasport Malaysia rosak (fotostat muka depan passport sahaja bagi kerosakan).
 • 6. Laporan Bomba, jika kerosakan akibat kebakaran.
 • 7. Surat pengesahan banjir dari Pihak Berkuasa Tempatan, jika kerosakan akibat banjir.
 • 8. Sijil Perakuan Cemas berserta laporan dari Pejabat Imigresen Lapangan Terbang (jika kerosakan berlaku di Luar Negara).
 • 9. Surat pengesahan taraf, jika pemohon bertaraf penduduk tetap di luar negara.
 • 10. Surat pengesahan bekerja daripada majikan, jika berkaitan.
 • 11. Surat pengesahan / tawaran belajar di luar negara, jika berkaitan.
 • 12. Sijil Perkahwinan / Surat Cerai, jika di bawah 18 tahun dan telah berkahwin.
 • 13. Lain-lain dokumen yang difikirkan perlu.

PERINGATAN

 • Urusan hanya pada waktu pejabat sahaja.
 • Pemohon hendaklah hadir sendiri. Permohonan melalui pos tidak akan dilayan.
 • Semua dokumen ASAL hendaklah DIBAWA bersama ketika mengemukakan permohonan.
 • Keputusan permohonan kehilangan passport akan dimaklumkan dalam tempoh LIMA (5) HARI BEKERJA dari tarikh permohonan selaras dengan Piagam Pelanggan.